مدیریت کنترل کیفیت استرلیزاسیون زیر نظر دندان پزشکان و CSR سیستم استرلیزاسیون مرکزی با استفاده از فور و مدرن ترین اتوکلاوهای تحت خلاء کامل و استرلیزاسیون بخش درمان توسط UV (سیستم اشعه ماوراء بنفش) و بسته بندی وسائل با رعایت کامل اصول بهداشتی صورت می پذیرد.
با بهره گیری از چهار دستگاه اتوکلاو که یکی به صورت فلش یا استرلیزاسیون  فوق سریع و اتوکلاو 60 لیتری که بزرگترین اتوکلاو امریکایی پزشکی در دنیا میباشد که به بهترین نحو اصول بهداشت و استریل کردن وسایل انجام گردد.
کلیه ی حقوق این سایت متعلق به کلینیک دندانپزشکی قائم است